Príprava vozidla

Mám vozidlo pripravené na STK?

Pred pristavením vozidla na linku STK sa uistite

  1. Mám čisté vozidlo?

Nie? Nevadí, hneď vedľa STK je samoobslužná auto umyváreň, otvorená 24 hodín denne, kde si môžete vozidlo umyť. Nezabudnite si riadne umyť EČV a skontrolovať čitateľnosť VIN a výrobného štítka (taktiež odporúčame umyť).

  1. Mám povinnú výbavu vozidla?

Skontrolujte, či vo vozidle máte:

  • bezpečnostný reflexný odev (reflexnú vestu, bundu, pláštenku) umiestnenú v dosahu vodiča,
  • homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,
  • náhradné koleso (disk s pneumatikou) predpísaného druhu a rozmeru, príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky, prípadne lepiacu sadu na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie,
  • autolekárničku; obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie byť znečistený alebo inak znehodnotený.
  1. Mám všetky potrebné doklady?

Nezabudnite si so sebou priniesť originál papierového tzv. veľkého technického preukazu(osvedčenie o evidencii časť II, osvedčenie o evidencii, technický preukaz).
V prípade ak máte v aute dodatočne montované fólie, je potrebné priniesť aj doklad o ich montáži. Ak má vozidlo namontované ťažné zariadenie, musí byť ťažné zariadenie riadne zapísané v technickom preukaze.
Pri vozidlách s dodatočne montovaným zariadením na pohon LPG alebo CNG je potrebné predložiť aj originál protokolu o montáži plynového zariadenia.
Pristavené vozidlo musí svojou výbavou, identifikačnými znakmi a prevedením zodpovedať údajom zapísaným v tzv. veľkom technickom preukaze.

V prípade, ak Vám bol doklad potrebný na kontrolu zadržaný, je potrebné predložiťpotvrdenie o zadržaní vydané príslušným orgánom PZ SR a kópiu zadržaného dokladu.

  1. Mám v poriadku brzdy, pneumatiky, svetlá, húkačky a sklá?

Skontrolujte si účinnosť ručnej brzdy v kopci a urobte vizuálnu kontrolu hladiny brzdovej kvapaliny.
V prípade, ak máte morové vozidlo nad 3,5 t (N1), na technickú kontrolu je potrebné prísť so zaťaženým vozidlom minimálne 60% z celkovej hmotnosti vozidla uvedenej v OEV.
Zmerajte hĺbku dezénu pneumatík (minimálna hĺbka je 1,6 mm)a vizuálne skontrolujte či pneumatiky nie sú poškodené. Rozmery pneumatík sa musia zhodovať s rozmermi uvedenými v dokladoch od vozidla.
Skontrolujte funkčnosť všetkých svetiel a ostrekovača svetlometov.
Nezabudnite ani na kontrolu svetelnej a zvukovej húkačky.
Stierače stierajú? Nezabudnite, v zóne čistenia stieračmi čelného skla stieračom bezprostredne pred vodičom sa nesmie nachádzať poškodenie akéhokoľvek typu väčšie ako 20 mm alebo kdekoľvek v zóne čistenia stieračmi čelného skla sa nesmie nachádzať viac ako päť poškodení akéhokoľvek typu veľkosti od 20 mm do 50 mm alebo jednotlivé poškodenie väčšie ako 50 mm.

  1. Mám prevádzkové kvapaliny v dostatočnom množstve?

Nezabudnite vykonať kontrolu hladiny prevádzkových kvapalín (kvapalina do ostrekovačov, brzdová kvapalina, olej, palivo). Žiadna z týchto kvapalín nesmie z vozidla zjavne unikať.

Ak ste vykonali kontrolu vozidla podľa vyššie uvedených bodov nezabudnite ani na to, že na emisnú kontrolu musíte pristaviť vozidlo, ktorého motor je zohriaty na prevádzkovú teplotu.

Predmetom technickej kontroly je aj uchytenie kolies, preto ak máte puklice, ktoré zakrývajú skrutky je potrebné ich pred vstup na linku odmontovať.

Môžete sa objednať aj telefonicky

Zadajte svoj email a prihláste sa pre odber noviniek

(Registráciou udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 (GDPR) za účelom zasielania obchodných oznámení v súlade s § 63 zákona č. 351/2011 Z.z .o elektronických komunikáciách a našimi Zásadami na ochranu osobných údajov.)