Cenník STK Šaľa

Cenník technických kontrol – vrátane poplatkov za osvedčenie.

PRAVIDELNÁ KONTROLA
Kategória N1, M1 (do 3500kg) vrátane CNG, LPG40€
Kategória N2, N3, M1 (nad 3500kg), M2, M3 vrátane CNG, LPG75€
Kategória O2 / R1 - R228€ / 35€
Kategória T1 - T5 / PS52€ / 60€
Kategória R3 - R4 / O3 - O442€ / 52€
Kategória L2 - L735€
DOVOZ
Kategória N1, M1 (do 3500kg) vrátane CNG, LPG44€
Kategória N2, N3, M1 (nad 3500kg), M2, M3 vrátane CNG, LPG79€
Kategória O2, L2 - L724€
Kategória T1 - T5, PS, R1 - R4, O3 - O448€
OPAKOVANÁ KONTROLA
Kategória O2, L2 - L720€
Všetky ostatné kategórie u nás /do 24 hod.21€/5€

Cenník emisných kontrol – vrátane poplatkov za osvedčenie.

PRAVIDELNÁ KONTROLA
Kategória N1, M1 (do 3500kg) /LPG, CNG39 € / 45 €
Kategória N2, N3, M1 (nad 3500kg), M2, M3 (CNG,LPG), T1 - T5, PS46€
DOVOZ
Kategória N1, M1 (do 3500kg) vrátane LPG, CNG45€
Kategória N2, N3, M1 (nad 3500kg), M2, M3 (CNG, LPG), T1 - T548€
OPAKOVANÁ KONTROLA
Kategória M1 - N1 u nás / z inej prevádzky30€ /39€
Kategória M1-N1 (LPG, CNG), T1 - T5, PS, N2, N3, M1 (nad 3500kg), M2, M3 u nás/z inej prevádzky35€ /39€
SERVISNÉ ÚKONY
Nastavenie svetiel, Kópia protokolu TK/EK5€
Premeranie bŕzd/náprava (do 3500kg 2 nápravy), kontrola zavesenia náprav vozidla, kontrola emisií, záťažový simulátor/náprava10€
Admin. kontrola TK,EK / zvláštna kontrola15€ /25 €
TK – farmárske značky+ 100% základnej ceny
Výjazd pracovníkov mimo prevádzky50 €