Cenník STK Komárno

Cenník technických kontrol – vrátane poplatkov za osvedčenie.

PRAVIDELNÁ KONTROLA
Kategória N1, M1 (do 3500kg) vrátane CNG, LPG49€
Kategória N2, N3, M1 (nad 3500kg), M2, M3 vrátane CNG, LPG82€
Kategória O2 / R1, R232€ / 44€
Kategória T1 - T5 / PS59€ / 78€
Kategória R3, R4, O3, O458€
Kategória L2 - L737€
DOVOZ
Kategória N1, M1 (do 3500kg) vrátane CNG, LPG54€
Kategória N2, N3, M1 (nad 3500kg), M2, M3 vrátane CNG, LPG88€
Kategória O2, L2 - L737€
Kategória T1 - T5, PS, R1 - R4, O3 - O462€
OPAKOVANÁ KONTROLA
Kategória O2, L2 - L722€
Všetky ostatné kategórie u nás /z inej prevádzky/do 24 hod.25€ / 49€ /5€

Cenník emisných kontrol – vrátane poplatkov za osvedčenie.

PRAVIDELNÁ KONTROLA
Kategória N1, M1 (do 3500kg) / LPG, CNG46€ / 54€
Kategória N2, N3, M1 (nad 3500kg), M2, M3 (CNG,LPG), T1 - T5, PS58€
DOVOZ
Kategória N1, M1 (do 3500kg) / LPG, CNG48€ / 56€
Kategória N2, N3, M1 (nad 3500kg), M2, M3 (CNG, LPG), T1 - T558€
OPAKOVANÁ KONTROLA
Kategória M1 - N1 u nás / z inej prevádzky34€ / 46€
Kategória M1-N1 (LPG, CNG), T1 - T5, PS, N2, N3, M1 (nad 3500kg), M2, M3 u nás/z inej prevádzky39€ / 58€
SERVISNÉ ÚKONY
Nastavenie svetiel, Kópia protokolu TK/EK6€
Premeranie bŕzd/náprava (do 3500kg 2 nápravy), kontrola zavesenia náprav vozidla, kontrola emisií, záťažový simulátor/náprava12€
Admin. kontrola TK,EK / zvláštna kontrola17€ / 28€
TK – farmárske značky + 100% základnej ceny
Výjazd pracovníkov mimo prevádzky50€