Cenník STK Komárno

Cenník technických kontrol – vrátane poplatkov za osvedčenie.

PRAVIDELNÁ KONTROLA
Kategória N1, M1 (do 3500kg) vrátane CNG, LPG44€
Kategória N2, N3, M1 (nad 3500kg), M2, M3 vrátane CNG, LPG73€
Kategória O2 / R1, R228€ / 39€
Kategória T1 - T5 / PS53€ / 70€
Kategória R3, R4, O3, O452€
Kategória L2 - L733€
DOVOZ
Kategória N1, M1 (do 3500kg) vrátane CNG, LPG48€
Kategória N2, N3, M1 (nad 3500kg), M2, M3 vrátane CNG, LPG79€
Kategória O2, L2 - L733€
Kategória T1 - T5, PS, R1 - R4, O3 - O455€
OPAKOVANÁ KONTROLA
Kategória O2, L2 - L720€
Všetky ostatné kategórie u nás /z inej prevádzky/do 24 hod.21€ / 44€ /5€

Cenník emisných kontrol – vrátane poplatkov za osvedčenie.

PRAVIDELNÁ KONTROLA
Kategória N1, M1 (do 3500kg) / LPG, CNG41€ / 48€
Kategória N2, N3, M1 (nad 3500kg), M2, M3 (CNG,LPG), T1 - T5, PS52€
DOVOZ
Kategória N1, M1 (do 3500kg) / LPG, CNG43€ / 50€
Kategória N2, N3, M1 (nad 3500kg), M2, M3 (CNG, LPG), T1 - T552€
OPAKOVANÁ KONTROLA
Kategória M1 - N1 u nás / z inej prevádzky30€ / 41€
Kategória M1-N1 (LPG, CNG), T1 - T5, PS, N2, N3, M1 (nad 3500kg), M2, M3 u nás/z inej prevádzky35€ / 52€
SERVISNÉ ÚKONY
Nastavenie svetiel, Kópia protokolu TK/EK5€
Premeranie bŕzd/náprava (do 3500kg 2 nápravy), kontrola zavesenia náprav vozidla, kontrola emisií, záťažový simulátor/náprava10€
Admin. kontrola TK,EK / zvláštna kontrola15€ / 25€
TK – farmárske značky + 100% základnej ceny
Výjazd pracovníkov mimo prevádzky50€